Søg
  • marie0396

Hvorfor få lavet en Iltoptagelse eller laktat test i laboratorium?


Hvorfor ikke? når muligheden og teknologien er der. Tager du din sport seriøst og vil du gerne sikre dig udvikling med præcise træningsintensiteter..

Fysiologiske test i laboratorium bliver mere og mere udbredt og er ikke længere kun forbeholdt den absolutte elite.

Man har her mulighed for at kigge på sportsspecifikke faktorer som ikke er muligt at vurdere med en indirekte test du selv laver derhjemme.


Rigtig mange investere meget i deres sport og her snakker vi både tid på træning og penge på udstyr.

For mange vil det give mere mening at investere i at blive testet og derigennem få optimeret sin træning frem for at investere alt i udstyr. Den dyre cykel, de dyre sko, uret eller det lækre tøj gør dig ikke nødvendigvis til en bedre atlet, men det gør den rette træning.


Hvis man er seriøs med sin sport og ønsker at udvikle sig optimalt samt forbedre sin præstation, er direkte fysiologiske test en nødvendighed. Det giver mening at bruge tid på at blive testet ordentligt, så investeringen (tiden og udstyret) udnyttes optimalt og man får det løft man ønsker.


Det giver faktisk ikke mening at lade være, da man ellers mere eller mindre træner i blinde og mere efter en følelse, end præcise faktuelle data om ens træningsstatus.

For at få fastlagt de træningsintensiteter som gør at man udvikler sig optimalt, skal man blandt andet kende både sin VO2max og sine laktattærskler. Ellers ved man ikke om man træner med de rette intensiteter der skal til for at forbedre begge parametre, som er afgørende for præstationen.


Mange gør brug af test i den daglige træning. Men her snakker vi om indirekte test som er estimater og ikke præcise værdier på ens træningsstatus.

Indirekte test som fx. Cooper og bip løbetest eller egen FTP cykeltest på landevej giver kun grove estimater på VO2max, kondital og laktattærskler.

Det sammen er gældende for app’s og ure. Rigtig mange har et dyrt ur som giver en en masse data på ens træning.


Tal som VO2max, kondital og laktattærskler kan ikke måles præcist eller optimalt bruges til at vurdere træningsmæssige effekter, med mindre man får lavet en direkte test i laboratoriet under standardiserede forhold. Standardiseringen er vigtig for at udelukke så mange fejlkilder i målingerne som muligt. Derudover er valget af testprotokol vigtigt for at få belyst de performance parmetre man ønsker.


Netop VO2max og laktattærskler enormt vigtige at have præcise værdier på for at kunne sige noget om ens fysiske kapacitet og præstationsevne og sikre at træningen tager udgangspunkt i de rette intensiteter for dermed at give den ønskede træningseffekt.

Den aerobe effekt VO2max er et udtryk for kroppens evne til at danne en stor energimænge under forbrug af ilt. Det er den højeste iltoptagelse målt i l O2/min.


Når vi snakker VO2max, snakker vi også kondital, denne udtrykkes ved den maksimale iltoptagelse pr. Kg legemsvægt og er et godt udtryk for en persons præstationsevne.

VO2max bruges primært til at udarbejde individuelle træningszoner og vurdere træningsmæssige effekter ved sammenligning før, under og efter en træningsperiode. Den siger noget om individuelle trænings tilstande og evt. Forbedringer. Sammenligninger med andre bør altid gøres med forbehold.


I udholdenhedssport er præstationen i stor grad afhængig af VO2max. Det er derfor i træningsøjemed vigtigt med et nøje kendskab til de intensiteter, der optimalt kan øge ens VO2max.


En træningsinduceret forøgelse af VO2max afhænger bl.a. af arbejdets intensitet.

Især intervaltræning med en intensitet på 90-100% af din VO2max giver den bedste og mest effektive virkning ift. Forøgelse af denne og forbedring af kondital.


Træning med en intensitet på over 100% af ens VO2max har ikke nogen direkte positiv indvirkning på forbedring af VO2max, da det er af så kort varighed man kan holde intensiteten, at det ikke kan nå at påvirke det kardiovaskulære system tilstrækkeligt til at have en forbedrende effekt. Dog er det stadig vigtigt med træning ved denne intensitet, da det forbedre evnen til at arbejde med høje koncentrationer af laktat i kroppen.

Den aerobe kapacitet er et mål for udholdenhed og evnen til at udføre arbejde over længere tid, samt hvor god man er i udnyttelsen af substrater. Altså evnen til at fedtforbrænde og spare på glykogendepoterne, hvilket har en stor betydning ved længerevarende arbejde med høje submaksimale intensiteter.


Laktatkoncentrationerne er et godt fysiologisk mål for den aerobe kapacitet ved submaksimale intensiteter.

Laktatmålinger har selvfølgelig sine begrænsninger ift. At der kan være individuelle forskelle i hvilke koncentrationer man kan arbejde med. Hvis man husker det i sin tolkning af data, er det stadig en af de bedre indikatorer at fastlægge trænings intensiteter efter, samt vurdere træningsmæssige effekter af udholdenhedsevnen og kan i høj grad hjælpe med at effektivisere træningen.


Laktattærsklen er der hvor et stabilt niveau af laktat vedligeholdes og produktion og fjernelse af er i ligevægt.

Jo højere en procentdel af din maksimale iltoptagelse du kan arbejde ved uden nævneværdig ophobning af laktat, jo bedre resultater vil du kunne opnå. Dette gør sig specielt gældende på de længere distancer.

Gode udholdenhedsatleter kan udnytte over 90 % af deres maksimale iltoptagelse, før der sker en laktatophobning.


Der er en tæt korrelation mellem laktatkoncentrationen ved submaksimale intensiteter på 3-4 mmol/l og ens præstation i langdistanceløb hvor udholdenhed har en stor betydning. Jo højere intensitet ved laktattærsklerne, jo bedre er præstationsevnen.

Har du forbedret din intensitet ved 4 mmol/l som er den anaerobe tærskel, er dette et udtryk for at din krop nu kan yde mere.


Træningens intensitet er altså utrolig vigtig at få tilpasset til ens niveau, så det har en forbedrende effekt og træningen ikke foregår med for lave eller høje intensiteter. Hvis intensiteten ikke er tilpasset ens niveau vil man ikke opnå de forbedringer man ønsker, eller man risikere at nedbryde mere end man opbygger. Med præcise intensiteter får man det optimale udbytte med mindsket tidsforbrug, så træning og en presset hverdag kan hænge sammen.


Med direkte fysiologiske test med iltoptagelse- og laktatmålinger under standardiserede laboratorieforhold, får du målt energiomsætningen, laktattærskler, økonomi, VO2max, kondital og din % udnyttelse af VO2max.

Du får muligheden for at fastlægge intensiteter og belastninger som er præcise ift. dit niveau, så din træning bliver mere effektiv fremadrettet. Du forbedre muligheden for at blive hurtigere og mere udholden med træning ved de rette intensiteter.


OBS: En vigtig ting man skal være opmærksom på som atlet når man vælger at få lavet en direkte test i laboratorium, er at tjekke om dem der udbyder testen har styr på hvad de laver, ellers risikere man at komme hjem med testdata som er ubrugelige og så er den billigere test pludselig blevet meget dyr.


Skrevet af:

Marie Tscherning Rasmussen &

Morten Frydkjær

Cand. Scient i Idræt og sundhed

Medejer af M2 Sportslab

317 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle